REGISTRÁCIAod 1. februára KPM 201819.-22. aprílav ŽILINE

Milí piatelia, do nového roku vám prajeme plnosť Božej lásky, moci i prítomnosti. Už teraz sa tešíme, že sa spolu stretneme na KPM 2018.