Na tvorbe stránky sa podieľali:

Tvorcovia: PMx & Evka Kohútová

Prispeli: Paly Valovič, Maruška Skoncová, Katka Lelákova, Draho Poloha

Poďakovanie: Ďakujeme pánom Wargerfieldovi, Guglierovi a Garciovi za ich skvelé pluginy a tiež za ich úžasný nápad a inšpiráciu použitú na našej tohtoročnej úvodnej stránke.