Zac Shepperson

Teológ pracujúci pre TCKOMPAS. Skvelý učiteľ neustále mysliaci na evanjelizáciu.

Seminár: Čistota - pol života

Sex. Masturbácia. Pornografia. Slová, ktoré v spoločenstve počujeme zriedkavo. A predsa, každého z nás sa to dotýka, všetci sa snažíme žiť čisto. Poďme lámať tabu a vyťahovať veci na svetlo až z tej najhlbšej tmy. Nie je dobré, ak je boj o čistotu bojom jednotlivca.