Tomáš Prištiak

Absolvent dokumentaristiky na VŠMU, aktuálne pracuje pre Týždeň online. V CB Levice je v prípravnom tíme anglických kempov KECY.

Anička Valkučáková

Študentka scenáristiky na VŠMU. Miluje Krista, miluje umenie a miluje ľudí okolo seba.

Seminár: Umelec pracujúci pre Kráľa

Ježiš je najkrajšia, najkreatívnejšia, najinšpirujúcejšia bytosť vo vesmíre. Umenie, ktoré Ho vyznáva, by preto nemalo mať problém obstáť v konkurencii sekulárneho umenia. Je tomu však naozaj tak? Budeme hľadať spôsoby, ako chváliť Krista cez umenie a cesty premietania Ho do svojich diel tak, ako to je hodné Kráľa. Je možné, aby talentovaný umelec nebol tápajúci a stratený, ale mal jasno v tom, komu slúži?