Zuzana Polohová

Vedúca Fusion v Banskej Bystrici. V ľuďoch vidí potenciál a nachádza im miesto v práci na Božom diele.

Seminár: Zápas (takmer) každej ženy

Nasledovať Krista a slúžiť by bolo také ľahké, ak by sme sa „na to cítili.“ Keď sa do toho pripletie ešte aj neistota o sebe samej, hneď je Kristovo povolanie akési zahmlenejšie. Žena, musíme sa porozprávať. O porovnávaní, sebahodnote a o tom, ako nebyť zmietané emóciami.