Ben Uhrín

Kazateľ zboru BJB v Banskej Bystricia vedúci odboru mládeže BJB. Je obdarený múdrosťou pýtať sa správne otázky a hľadať na ne odpovede v Božom Slove.

Seminár: Pátranie po holubici

Poďme spolu preskúmať našu predstavu o Duchu Svätom a porovnať ju s tým, čo hovorí Písmo. Seminár o tom, ako je možné počuť Jeho hlas, aká je Jeho úloha v spoločenstve, o vnímaní Jeho diela v našom živote i v našom zbore a o túžbe po „silných duchovných zážitkoch“.