Draho Poloha

Vedúci projektu Fusion v TCKOMPAS. Má vzácne obdarovanie vidieť a cítiť veci ostatným skryté.

Seminár: Chvály, ktoré prejdú ohňom

Niekedy sa hrajú piesne, ale nechváli sa. Služobník, ktorý vedie chvály, by mal vidieť rozdiel.Seminár o tom, ako nielen hrať, ale aj uctievať a ako citlivo voviesť ľudí do prítomnosti živého Boha tak, aby Mu náš spev znel oslavne a nie falošne.