Zuzana Potocká

Spisovateľka, pracovníčka TCKOMPAS. Inšpiruje vydávať svoje srdce na Ježišov oltár a byť poslušnou za každých okolností.

Jordán Motýľ

Člen EVS band, ktorý svojím verným životom ukazuje, ako slúžiť Kristovi všetkým, čo robíme.

Katarína Leláková

Absolventka ŠPM, stážistka pre TCKOMPAS, slúžiaca v ECAV PO. Zápasí o zdravý pohľad na slobodu a vzťahy medzi mladými kresťanmi.

Seminár: Chodiť či nechodiť?

Je sloboda darom alebo pliagou? Nech je už dôvod tvojej nezadanosti akýkoľvek, tento čas môžeš prežiť v plnosti. Nie je to len medziobdobie, kým nepríde niečo lepšie, ale príležitosť na tvoj rast a oslavu Boha. Príbehy, ktoré dodajú povzbudenie, rady aj nápady, ako z tohto obdobia vyťažiť čo najviac.