Ester Krišková

Súca žena entuziasticky pracujúca pre Božie kráľovstvo a mladých ľudí v ňom. Venuje sa poradenstvu v oblasti vzťahov.

Seminár: Vetrom ošľahaný služobník

Príbeh tejto ženy ťa povzbudí k ďalším desaťročiam vernosti. Je o viere, ktorá bola a je vášnivá, zapálená, no i preskúšaná. O celoživotnej službe, ktorá sa dá robiť aj mimo pracovnej doby. O Prvej Láske s večným potenciálom.