o KPM 2014

Váš KPM tím

Možno si pamätáte detskú hru, ktorú sme asi všetci hrali:
poslali sme kamaráta za dvere, skryli hračku a keď sa vrátil, navi-
govali sme ho …zima zima…teplo…teplo…zima…teplo…teplejšie…
horúco! (Až kým skrytú hračku nenašiel.) Tak aj my, chceme sa zamýšľať
nad tým, čo nás necháva chladnými a čo nie. Či len vlažne prežívame
alebo horíme. A ak horíme, tak pre čo? Čo je našou vášňou a ohňom?
Čo z nás vyžaruje pre ľudí okolo? Je naša viera rozžeravená do červena
alebo až do biela ako kov v peci? Alebo posledné roky je to skôr taká
nenápadná pahreba? Kdekoľvek si, príď. Veríme, že sa budeme pozerať
do Božieho Slova a učiť spolu. A niekde tam, počas prvého aprílového
víkendu, nám všetkým spolu zažiari Kristus. Na nič iné sa
nespoliehame. Nič iné nechceme.

  HISTÓRIA

Konferencia pre pracovníkov s mládežou prešla
za posledných 20 ročníkov svojej existencie viacerými zmenami. Menili sa miesta, kde sa organizovala konferencia (Tatranské Zruby, Martin, Žilina), menili sa tímy ľudí, ktorí ju organizovali, rozoberali sa rôzne témy (týkajúce sa tímovej práce, učeníctva, evanjelizácie) a dverami tejto konferencie prešli tisícky pracovníkov s mládežou.

A práve im je KPM určená – vedúcim mládeží, dorastov a ich tímom. Rovnako ako vedúcim skupiniek a ľuďom, ktorí majú potenciál, aby časom tieto úlohy prebrali.

Našou víziou je aj pomocou tejto konferencie pomáhať, trénovať a inšpirovať. Posledné dva roky boli tvrdo tréningové a preto vás v roku 2014 plánujeme viacej inšpirovať…

Michal Kevický

Téma #1: Slovensko v ohni. Deň: Štvrtok, večer

je kazateľom baptistického zboru Viera v Bratislave a dôvod, prečo sme ho pozvali na KPM je ten, že keď káže, je to naozaj ako dvojsečný meč. Jeho úlohou na KPM je rozprávať o tom, ako by to vyzeralo, keby Slovensko horelo pre Hospodina a čo pre to môžeš urobiť ty.

Peter Hrubo

Téma #2: Aká je tvoje duchovná teplota? Deň: Piatok, ráno

v súčasnosti vedie tím pracovníkov a misionárov TC Kompas. Miluje pozitívnu zmenu. Rád hrá na elektrickej gitare, obľubuje motocykle, rád číta a teší sa z toho, keď ho na ľade z času na čas otĺkajú, počas hokejových zápasov svojho old boys tímu. Spolu so svojou manželkou a dvomi deťmi žijú v Žiline. Jeho úlohou na KPM 2014 je hovoriť o tom, ako môžeme rozpoznávať hĺbku svojej viery.

Slavomír Slávik

Téma #3: Chytiť iskru. Deň: Sobota, ráno

je riaditeľom EVS a jeho vášňou je hovoriť o Kristovi s priezračnou jasnosťou tak, aby to bolo porozumiteľné pre ľudí. Miluje šport a grilovanie v akomkoľvek počasí, aj pri mínusových teplotách. Jeho ideálny deň by bol taký, ktorý by sa celý presmial a má rád spoločnosť šikovných a múdrych ľudí. Má manželku, dvoch synčekov a jeho úlohou na KPM je hovoriť o tom, ako môžeme chytiť iskru a stretnúť sa s Pánom Bohom.

Maruška Kožlejová

Téma #4: Žiariť pre iných. Deň: Sobota, večer

už 5 rokov pracuje v TCKompas na plný uväzok, momentálne vedie KPM - Konferenciu pre pracovníkov s mládežou. Okrem cestovania, krásy, kníh, filmov, plávania a učeníctva, je jej vášňou aj písanie. Na KPM bude predstavená jej piata kniha s názvom Vo vitríne. Jej úlohou na KPM 2014 je hovoriť o tom, ako môžeme žiariť pre ľudí okolo nás.

Marek Tomašovič

Téma #5: Pretrvávajúci večný oheň. Deň: Nedeľa, ráno

Najmladší speaker KPM študuje teológiu na KETM a vo svojom zbore pracuje s mládežou a káže. Miluje výzvy a svoju rozrastajujúcu sa knižnicu. Je unesený Bibliou a toto nadšenie veľmi rád prenáša aj na iných. Momentálne pracuje v HP, aj keď je zamilovaný do Applu a jeho úlohou na KPM 2014 bude hovoriť o tom, ako si udržať oheň a byť jeho súčasťou, aj keď konferencia skončí.

Draho Poloha a hostia

Draha poznáte z KPM už dôverne. Okrem toho, že mu srdce horí pre uctievanie (aj hudbou, aj kreativitou, aj celým životom), pracuje v TCKompas ako vedúci celoslovenského projektu Fusion, čiže služby mladým cez hudbu. Miluje svoju rodinu, ktorá pozostáva z manželky Zuzky a troch detí. Rád loví ryby a pýta sa dobré otázky. Býva v Banskej Bystrici.

EVS band

Pozri video

Nápad prerobiť staré piesne zo spevníka v nových aranžmá, to napadlo už viacerým. Ale pod záštitou Evanjelizačného strediska (EVS) vychádza v novom roku krásne CD a my vám ho predstavíme na KPM. Okrem toho nás budú títo mladí chlapci z Prešova viesť k chválam. A čo asi môžete očakávať?

Darina Malá a hostia

         Verím, že oslava Boha je hlavnou náplňou práce cirkvi tu na zemi. Uctievanie má mnoho foriem. Ja spievam. A som vďačná za ľudí, ktorých mi do cesty dáva, aby sme spolu hlásali vďaky a chvály ku cti Hospodinovej. V Jeremiášovi je napísané: „Vzývaj ma a vyslyším ťa a oznámim ti veľké a nedosažiteľné veci, o ktorých nevieš". Aké krásne a pravdivé zasľúbenie! Verím, že Boh nám chce dať viac skúsenosti s Ním, viac poznania, viac lásky, viac seba samého.

Hmla

Pozri video

Skupina mladých hudobníkov z východu, ktorých spája okrem zapálenia pre hudbu a Pána Boha aj to, že sú veľmi dobrí priatelia. Radi spolu okrem chvál hrajú aj futbal a overene tu vieme prehlásiť, že nie, spevák a basgitarista nie sú bratia. Ani rodina. Humorné duo kapely tvorí basgitarista Slavo a bubeník Maroš - môžete si ich na KPM nájsť a zažiť to sami. (Aj keď podmienkou bude asi znalosť vychodniarčiny).

Semináre: Piatok

Semináre začínajú o 15:00 a 16:15.

1. Čítať srdcom | Zuzana Potocká
2. Transparentné vyznávanie | Peter Hrubo
3. Keď Boh mlčí | Zac Shepperson
4. Komu slúžiš? | P. Michalčík a M. Kožlejová
5. Z monológu dialóg | Darina Malá
6. Evanjelium v tvojom jadre | Dawson Jones

Semináre: Sobota

Semináre začínajú o 11:00 a 14:00.

1. Osamelosť | Zuzana Potocká
2. Tvrdohlavý hriech | Ed Rumbold
3. Ľudia okolo teba | Denisa Harčarová
4. Zlomené vzťahy | Anna Bakalárová
5. Chodiť po vode | Marián Kaňuch
6. Aj v utrpení | Kim Shepperson

REGISTRÁCIA

Ak sa prihlásiš na konferenciu
ALE neuhradíš sumu do konca stanoveného časového obdobia, tak cena konferenčného poplatku bude automaticky vyššia podľa nasledovného časového obdobia. Do úvahy sa berie dátum odoslania platby.

Ak sa prihlásiš ale nezaplatíš za konferenciu do 23.03.2014, zrušíme tvoju registráciu, znovu registrovať sa budeš môcť na mieste, neručíme však za možnosť doobjednania si stravy a ubytovania.

CENA KONFERENČNÉHO POPLATKU

do 31.1. - 16 €
do 28.2. - 20 €
do 23.3. - 23 €

REGISTRÁCIA

Poplatok
za konferenciu:

do 31.1. - 16 €
do 28.2. - 20 €
do 23.3. - 23 €


REGISTRÁCIA

PLATBA

Za prihláseného na KPM 2014 Ťa považujeme až po zaplatení vygenerovanej sumy za konferenčný poplatok a tebou objednané služby na bankový účet:

číslo bankového účtu: 2698360014/1100
variabilný symbol č.: 1111
konštantný symbol: 0558
špecifický symbol č.: tvoje KPM ID
Poznámka: KPM 2014-(tvoje KPM ID) (meno priezvisko)

(KPM ID je identifikačné číslo, ktoré bolo zaslané emailom na tvoju emailovu adresu pri web REGISTRÁCII. Bez neho nevieme priradiť platbu k tvoju menu.)

alebo
Poštovou peňažnou poukážkou typu H na adresu:
Tréningové centrum KOMPAS
Vojtecha Spanyola 37
01001 Žilina
.

Poplatok
za konferenciu:

do 31.1. - 16 €
do 28.2. - 20 €
do 23.3. - 23 €


REGISTRÁCIA

AK PLATÍŠ
ZA INÚ OSOBU

Ak neplatíš za KPM osobne, tak zabezpeč, že platca dostane potrebné údaje a uvedie špecifický symbol (ID).

Ak platíš za viacerých ľudí jedným prevodom uveďte do poznámky mená všetkých ľudí, za ktorých platíš a tiež ich špecifický symbol (ID)!

Poplatok
za konferenciu:

do 31.1. - 16 €
do 28.2. - 20 €
do 23.3. - 23 €


REGISTRÁCIA

STORNO
A ODHLÁSENIA

Storno poplatok za odhlásenie sa z konferencie je 30% z konferenčného poplatku. Peniaze za konferenciu ti budú vrátené po vyplnení storno formuláru, ktorý treba podpísaný zaslať na našu adresu:
Tréningové centrum KOMPAS
Vojtecha Spanyola 37
010 01 Žilina

Za odhlásenie stravy a ubytovanie ti bude vrátených 70% ceny, pokiaľ si objednávku zrušíš do 23.3. 2014.

Ak nám nedoručíš podpísaný storno formulár do 23.3.2014, suma za stravu a ubytovanie ti nebude vrátená.

STORNO FORMULÁR

UBYTOVANIE

Chceme, aby ste sa počas KPM cítili čo najlepšie a mohli si na konferencii oddýchnuť, načerpať a inšpirovať sa pre vašu náročnú službu. Samozrejme nezmenilo sa, že chlapci a dievčatá spia na rôznych miestach.

Žiaľ lacný spôsob ubytovania počas KPM (2,50 €/noc ) bude vyžadovať z tvojej strany veľa trpezlivosti, tolerantnosti a flexibility.

Ubytovanie je možné prihlasovať, meniť a odhlasovať do 23.3.2014. Ak si ubytovanie odlhlásiš po 23.3.2014, nebudú ti vrátené peniaze za ubytovanie.

Ak do 23.3.2014 nezaplatíš za objednané ubytovanie, zrušíme tvoju objednávku. Objednanie ubytovania na spacáku priamo na mieste konania konferencie bude možné len do vyčerpania voľných miest.

UBYTOVANIE
DIEVČATÁ

(karimatky a spacáky - 2,50 €/noc)

Sme veľmi radi, že si sa rozhodla prísť na túto konferenciu. Keďže si sa rozhodla pre najlacnejšiu formu ubytovania, t.j. na karimatke a v spacáku, istotne zažiješ aj kus dobrodružstva...

Dievčatá budú ubytované v miestnostiach Domu Odborov. V týchto priestoroch budú počas dňa prebiehať semináre.

Tvoje veci počas celej KPM budú strážené dobrovoľníkmi.

Budova Domu odborov sa zamyká o 00:30.

INÉ
MOŽNOSTI

Individuálne si môžeš objednať ubytovanie aj v iných ubytovacích zariadeniach a hoteloch v Žiline, ktoré ti môžeme odporučiť.

Kontakty a orientačná cena na osobu a na 1 noc. POVINNÁ DAŇ MESTU je vo výške 1,00- EUR.

VEĽKÝ DIEL - internáty, od 10,00 €/noc, viac info
HLINY - internáty, od 11,00 €/noc, viac info
HOTEL GRAND, od 19,50 €/noc (len pre KPM), viac info
GMK CENTRUM, od 22,50 €/noc, viac info
HOTEL SLOVAN, od 23,00 €/noc, viac info
HOTEL GARNI, od 24,50 €/noc, viac info
HOTEL ASTORIA, od 27,00 €/noc, viac info
HOTEL SLOVAKIA, od 29,00 €/noc, viac info

UBYTOVANIE
CHLAPCI

(karimatky a spacáky - 2,50 €/noc)

Vo štvrtok večer budú všetci chlapci spať v Estrádnej sále DO po uzavretí café (po 23.00). V týchto priestoroch budú počas dňa semináre a kaviareň.

V piatok nastáva ZMENA! Chlapci sa presunú do neďalekej školy, kde budú ubytovaní do konca konferencie. Škola bude počas hl.programu a seminárov konferencie zatvorená.

Tvoje veci budú počas celej KPM strážené dobrovoľníkmi.

STRAVA

CENA ZA STRAVU:
raňajky 1,80 € | obed 3,30 € | večera 2,90 €

Stravu je možné prihlasovať,meniť a odhlasovať do 23.3.2014. Ak do 23.3.2014 nezaplatíš, tvoju objednávku rušíme.

Z bezpečnostných dôvodov a taktiež v súlade so zmluvou o prenájme, nie je v budove, kde sa koná KPM a ani v ubytovacích priestoroch dovolené používať vlastné variče a podobné prostriedky. Tepelne upravovať jedlo je možné iba vo vyhradenom a zmluvne dohodnutom priestore, v KPM Café. Za pochopenie ďakujeme.

Tohto roku bude pre vás variť reštaurácia Amadeus
v Dome odborov a stravovať sa budeme
v estradnej sále.

JEDÁLNY
LÍSTOK

ŠTVRTOK

2,90 €  |  Večera    |  rizoto z bravčového mäsa, uhorka

PIATOK

1,80 €  |  Raňajky  |  bageta so suchou salámou, jablko
3,30 €  |  Obed      |  hubová so strúhaním, vyprážaný syr,
                                varené zemiaky, tatar. omáčka
2,90 €  |  Večera    |  5ks moravské koláče

SOBOTA

1,80 €  |  Raňajky  |  2ks rožok s vajíčkovou pomazánkou, horalka
3,30 €  |  Obed      |  zeleninová polievka, sviečková na smotane, knedle
2,90 €  |  Večera    |  pečené bravčové plece, tarhoňa, zeleninová obloha

NEDEĽA

1,80 €  |  Raňajky  |  3ks párky, horčica, chren, 2ks pečivo
3,30 €  |  Obed      |  kapustová polievka, zapekané kuracie
                                medajlónky, 1/2 ryža, hranolky

Zobraz
Google
mapu

Miesto konferencie:
DOM ODBOROV
Námestie Ľ. Štúra 1
010 01 Žilina
Hneď oproti Auparku

Tréningové centrum Kompas
V. Spanyola 37
010 01 Žilina
kpm@tckompas.sk
0911 72 34 53